Provozní řád

Dnes v pátek

Zítra v sobotu

Otevřeno denně!

Pondělí
11—23
Úterý
11—23
Středa
11—23
Čtvrtek
11—23
Pátek
11—01
Sobota
11—01
Neděle
11—22

tel. 702 158 058

 • Bowling Pizzerie Kutná Hora
 • Bowling - 8 moderních profi drah QubicaAMF
 • Bowling - UV osvětlení pátek, sobota večer

bowlingové vybavení
 1. Za hru se platí před jejím začátkem, pokud obsluha neřekne jinak.
  Do hracího bowlingového prostoru je povolen vstup pouze osobám v bowlingové obuvi, která se půjčuje u obsluhy bowlingu, případně ve své original bowlingové obuvi.
 2. Hráči jsou povinni dostavit se na recepci bowlingu aspoň 5 minut před zahájením hry, v opačném případě může obsluha nabídnout dráhy jinému zájemci.
  Je-li učiněna rezervace telefonicky, nelze před jejím začátkem jakkoliv snižovat počet rezervovaných hodin ani drah, hráči jsou povinni uhradit částku dle jimi provedené rezervace.
 3. Zjevně podnapilé osoby nebo osoby pod vlivem návykových a psychotropních látek má obsluha právo vykázat z bowlingového prostoru.
 4. Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinen řídit se pokyny obsluhy.
  Zejména nesmí:
  - Vstupovat za černou přešlapovou čáru
  - Vhodit kouli na dráhu, pokud není zapnutá, tzn. nesvítí červené světlo
  - Vhodit kouli na dráhu, pokud je stažena shrnovací závora
  - Pokračovat ve hře, pokud se nevracejí koule
  - Vstupovat na dráhu s jídlem a pitím, s cigaretou, doutníkem či dýmkou
  - Ohrožovat nevhodným chováním hru ostatních hráčů
 5. Při použití vlastního vybavení přebírá hráč plnou hmotnou odpovědnost za případné poškození tohoto vybavení, zároveň zodpovídá za případné poškození hracího zařízení způsobené jeho vybavením.
 6. Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluze.
 7. Drobné provozní závady, které způsobí krátké, ale nezbytné přerušení hry, nemohou být důvodem k odečtení jakékoliv částky ze zaplaceného času.
 8. Prostor rozběhu před čárou odhozu je upraven speciálním přípravkem a je vysoce kluzký. Upozorňujeme nezkušené hráče na riziko uklouznutí, pádu a zranění. Zároveň je zakázáno na rozeběh nanášet jakékoliv další přípravky a prášky.
 9. Obsluha je oprávněna ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.
 10. V případě poškození dráhy nebo zařízení centra má provozovatel podniku právo na náhradu způsobené škody.
 11. Pokud návštěvník poruší zásady stanované v tomto řádu, je personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z bowlingového prostoru.
 12. Hráči a návštěvníci jsou povinni se tímto provozním řádem řídit a zahájením vlastní hry potvrzují, že Provozní řád tohoto centra berou na vědomí. Zahájení a ukončení provozu je stanoveno otevírací dobou podniku a návštěvníci jsou povinni ji respektovat.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
V Kutné Hoře dne 16. 3. 2014

Copyright 2011-2018 (c) Bowling Pizzerie Kutna Hora